Παραγγελίες

 • Λήψη παραγγελίας με αριθμό τραπεζιού ή χωρίς και αποστολή στον εκτυπωτή
 • Διόρθωση Παραγγελίας ακόμα και μετά την αποστολή της με εκτύπωση χαρτιού "Αλλαγής Παραγγελίας"
 • Επιβεβαίωση παραγγελίας πριν την αποστολή της με χρεώσεις ανά είδος και ολικό σύνολο
 • Άμεση ενημέρωση του σερβιτόρου σε περίπτωση μη εκτύπωσης της παραγγελίας
 • Καταχώρηση της παραγγελίας ακόμα και εάν το smartphone είναι εκτός εμβέλειας σήματος. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται αυτόματα μόλις το smartphone μπει εντός εμβέλειας
 • Καταχώρηση παραγγελίας χωρίς εκτύπωση
 • Λίστα με τα πιο δημοφιλή σε πωλήσεις είδη για άμεση επιλογή χωρίς ψάξιμο
 • Ευρετήριο ειδών με χρήση πληκτρολόγιου στο σύνολο της περιγραφής 
 • Σύμπτυξη των ειδών σε κατηγορίες

Λογαριασμός

 • Επιμερισμός λογαριασμού στο τραπέζι
 • Μερική εξόφληση του τραπεζιού
 • Αναλυτική εμφάνιση των ειδών στον λογαριασμό
 • Έκδοση λογαριασμού
 • Δυνατότητα εκτύπωσης ή όχι λογαριασμού

Κεράσματα

 • Παρακολούθηση κερασμάτων με χρήση μυστικού κωδικού
 • Έκπτωση ανά είδος ή σύνολο παραγγελίας με χρήση κωδικού

Τραπέζια

 • Μεταφορά τραπεζιού
 • Κατάσταση με άδεια / γεμάτα

Τιμοκατάλογος

 • Συστατικά ειδών
 • Συνταγές ειδών
 • Extra συστατικά ανά είδος
 • Χαρακτηριστικά ανά είδος

Σερβιτόροι

 • Ταμείο βάρδιας σερβιτόρου
 • Διαγραφή των στοιχείων μετά το κλείσιμο του ταμείου

Γενικά

 • Χρήση μυστικού κωδικού για την έκδοση του ταμείου, για τα κεράσματα, την αλλαγή του τιμοκαταλόγου
 • Χρήση δεύτερου κωδικού για αποφυγή προβλημάτων με τους υπεύθυνους βάρδιας
 • Διαχείριση τιμοκαταλόγου από PC
 • Λειτουργία backup για διαφύλαξη των στοιχείων μέσω Cloud
 • Αυτόματη επαναφορά των στοιχείων της βάρδιας ακόμα και μετά από ολοκληρωτική καταστροφή συσκευής μέσω Cloud
 • Μεταφορά του ταμείου σε Ηλεκτρονικό υπολογιστή για πλήρη έλγχο των ταμείων (με χρήση Lite Server)
 • Μεταφορά του ταμείου σε Meridian για την τήρηση στατιστικών / ιστορικών στοιχείων
 • Σύνδεση με ταμειακή μηχανή για την αυτόματη έκδοση αποδείξεων
 • Μεταφορά άδειας από smartphone σε νέο χωρίς χρέωση
 • Αναβαθμίσεις λειτουργίας και νόμου (με συμβόλιο υποστήριξης) 
 • Σύνδεση με Meridian POS ή Meridian Server
Pin It