Παραγγελίες

 • Παρακολούθηση των PDA / Smartphone όταν συνδυαστεί με Meridian Order για κεντρικό έλεγχο των παραγγελιών σε τραπέζια
 • Λήψη παραγγελίας από σταθερό σημείο πώλησης
 • Λήψη παραγγελίας με δυνατότητα χρέωσης τραπεζιού
 • Ενιαία οθόνη λήψης της παραγγελίας με εμφάνιση ειδών κατηγοριών συνταγών και συστατικών σε μία οθόνη
 • Επιβεβαίωση παραγγελίας πριν την αποστολή της
 • Ενημέρωση του σερβιτόρου σε περίπτωση αποτυχίας εκτύπωσης της παραγγελίας
 • Εκτύπωση της παραγγελίας χωρίς την χρήση Computer
 • Εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων ολόκληρης της παραγγελίας σε θερμικό εκτυπωτή
 • Εκτύπωση των ειδών σε παρασκευαστήρια
 • Διόρθωση / αλλαγή παραγγελίας
 • Επανεκτύπωση της παραγγελίας
 • Επιμερισμός του συνόλου της παραγγελίας ανά ΦΠΑ για ταχύτερη έκδοση απόδειξης στην ταμειακή μηχανή (περίπτωση μη αυτόματης έκδοσης απόδειξης από ταμειακή μηχανή)
 • Λίστα τραπεζιών και εμφάνιση των παραγγελιών ανά τραπέζι

 

Λογαριασμός

 • Έκδοση Λογαριασμού
 • Επιμερισμός λογαριασμού
 • Ανάλυση ειδών στο λογαριασμό
 • Ελευθέρωση τραπεζιού από το τερματικό
 • Επιλογή για αυτόματη έκδοση λογαριασμού χωρίς πληκτρολόγηση

 

Τραπέζια

 • Καταγραφή των τραπεζιών με αριθμούς ή/και γράμματα
 • Λίστα με τραπέζια και χρωματική απεικόνιση της κατάστασης των (κόκκινα γεμάτα / πράσινα άδεια)
 • Μεταφορά τραπεζιού
 • Κλείσιμο ταμείου σερβιτόρου με χρήση μυστικού κωδικού πρόσβασης
 • Εμφάνιση αλλαγμένων / διαγραμμένων παραγγελιών στο ταμείο του σερβιτόρου

 

Τιμοκατάλογος

 • Καταχώρηση και επεξεργασία τιμοκαταλόγου από το τερματικό
 • Κατηγορίες ειδών με χρώμα
 • Υποκατηγορίες ανά κατηγορία
 • Συστατικά ειδών

 

Κεράσματα

 • Διαχείριση κερασμάτων / εκπτώσεων ανά παραγγελία ή είδος σε παραγγελία με μυστικό κωδικό πρόσβασης

 

Γενικά

 • Πρόγραμμα διαχείρισης τιμοκαταλόγων από Computer και αποστολή στα Panel PC
 • Δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων σε υπολογιστή για παρακολούθηση στατιστικών και αποθήκης
 • Online σύνδεση με Meridian για την πλήρη παρακολούθηση της επιχείρησης με ιστοαρικά και στατιστικά στοιχεία
 • Αυτόματη έκδοση αποδείξεων από ταμειακή μηχανή (προαιρετικά) 
Pin It