Είδη

 • Κατηγορίες ειδών
 • Συστατικά ειδών
 • Συνταγολόγιο
 • Κοστολόγηση
 • Απεριόριστος αριθμός τιμοκαταλόγων

Πελατολόγιο

 • Αναγνώριση των πελατών από το τηλέφωνό τους
 • Δυνατότητα καταχώρησης πελατών χωρίς τηλέφωνο
 • Δυνατότητα καταχώρησης πολλών πελατών σε ένα  τηλέφωνο
 • Καταχώρηση σταθερής έκπτωσης σε αξία ή ποσοστιαία, ανά πελάτη
 • Έκδοση Δ. Αποστολής ή Τιμολογίου – Δ. Αποστολής ή Α.Λ.Π. ανάλογα με τον πελάτη (αυτόματα)

Παραγγελίες

 • Εύκολη και γρήγορη καταχώρηση παραγγελίας ακόμα και αν υπάρχει διαφοροποίηση στα είδη
 • Εκτύπωση εισερχόμενης παραγγελίας με προκαθορισμένη σειρά αναγραφής των ειδών, από το χρήστη
 • Εκτύπωση των ειδών των παραγγελιών σε περισσότερους του ενός εκτυπωτές ανάλογα με το τμήμα παρασκευής τους
 • Καταγραφή σχολίων πελάτη
 • Έκπτωση στην παραγγελία ποσοστιαία ή σε αξία
 • Εκτύπωση εξερχόμενης παραγγελίας με όνομα διανομέα
 • Εμφάνιση εκκρεμών παραγγελιών και σύνολο αυτών
 • Εκτύπωση παραγγελιών σε εκκρεμότητα
 • Στατιστικά παραγγελιών
 • Ιστορικό παραγγελιών
 • Χρονομέτρηση ετοιμασίας παραγγελιών με εμφανή ένδειξη υπέρβασης χρόνου (κόκκινο περίγραμμα)
 • Χρονομέτρηση ετοιμασίας της παραγγελίας

Διανομείς

 • Δυνατότητα χρέωσης παραγγελίας σε διανομέα με αυτόματη έκδοση ΑΛΠ από ταμειακή, απομακρυσμένα, από μια θέση εργασίας
 • Ταμείο ανά διανομέα
 • Στατιστικά διανομέων
 • Καταγραφή του χρόνου απουσίας των διανομέων (με Barcode Reader)
 • Καταγραφή του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών (με Barcode Reader)
 • Υποστήριξη των εξής μοντέλων  ταμειακών μηχανών (MRS Prima 100, MRS Smart, MicromediaKO, MRS PrimaPos, MRS Prima2000, Micromedia €-Pos)

Αναγνώριση εισερχομένων κλήσεων

 • Εύρεση του πελάτη από το αρχείο και αυτόματη ενεργοποίηση της καρτέλας εισαγωγής νέας παραγγελίας

Έκδοση θεωρημένων παραστατικών

 • Δελτίο Αποστολής
 • Τιμολόγιο – Δ. Αποστολής
 • Τιμολόγιο Πώλησης (συγκέντρωση Δ. Αποστολής)
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης

Δίκτυο

 • Δυνατότητα υποστήριξης πολλών καταστημάτων της ίδιας διεύθυνσης και κοινή χρήση πελατών και ειδών / κατηγοριών

Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων στις ακόλουθες μορφές αρχείων

 • Acrobat format (PDF)
 • Character – separated values
 • Comma – separated values (CSV)
 • Data Interchange format (DIF)
 • Excel version 5.0 – version 8.0
 • HTML version 3.2 – 4.0 (DHTML)
 • Lotus 1-2-3
 • ODBC (All databases) i.e.
 • Access
 • Excel
 • Fox Pro
 • DBase
 • Text file
 • SyBase
 • Oracle 7
 • Rich text format (rtf)
 • Text
 • Word
 • XML

Επεκτάση της εφαρμογής

Pin It