Μία επιχείρηση μαζικής εστίασης που κοιτάει στο μέλλον έχει τιμοκατάλογο μεταφρασμένο τουλάχιστον στα αγγλικά ώστε οι ξενόγλωσσοι πελάτες να μπορούν εφόσον καταλαβαίνουν αγγλικά να ξέρουν τι μπορούν να παραγγείλουν.

Μέσα από την εφαρμογή μπορεί η επιχείρηση με ένα κουμπί να μεταφράσει όλο τον τιμοκατάλογο σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου. Η μετάφραση γίνεται αφορά τις περιγραφές των κατηγοριών, των ειδών, της συνταγής αλλά και των ιδιαιτεροτήτων ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε πελάτης να παίρνει την πληροφορία για τον κατάλογο όπως και ο ντόπιος

 

Pin It