Η Arion Software δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής με σκοπό την παραγωγή, εγκατάσταση αλλά και υποστήριξη λογισμικού (Software) από το 1998 με έδρα επί της οδού Τσαμαδού 45 στον Πειραιά. Διαθέτει δίκτυο έμπειρων συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και την Κύπρο για καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση.

Έχοντας σαν κύρια αποστολή την μεταφορά όλων των τελευταίων τεχνολογιών στον τομέα της πληροφορικής στον πελάτη, το παραγόμενο software της εταιρείας είναι γραμμένο με βάση αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, από την ανάλυση και τον σχεδιασμό μέχρι τον τελικό έλεγχο λαθών κάθε προϊόντος.

Για την ανάλυση και τον σχεδιασμό των εφαρμογών, ανεξαρτήτως μεγέθους, γίνεται χρήση της UML (Unified Modeling Language) η οποία αποτελεί standard του "Object Management Group", και η δομή τους ακολουθεί τα πρότυπα όπως αυτά ορίζονται από το "Object Technology Center" της IBM.

Βασικός παράγοντας στον σχεδιασμό και υλοποίηση των εφαρμογών είναι να έχουν την δυνατότητα να τρέχουν σε κατανεμημένα συστήματα (Distributed Object Computing) και αυτό επιτυγχάνεται με την τεχνολογία DCOM/COM η οποία δίνει την δυνατότητα οι εφαρμογές να είναι ανοικτές (Open). Για την ανάπτυξη χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού Visual C++ της Microsoft.

Τα προϊόντα της εταιρείας είναι γραμμένα για περιβάλλον Windows 9x/NT/Me/2000/XP/Vista/7/8 ή νεότερα.

 

Pin It