Εδώ περιγράφονται όλες οι εργασίες που κάνει ο τεχνικός που θα κληθεί να κάνει μεταφορά από της εφαρμογής και των δεδομένων από ένα υπολογιστή σε άλλο. Ίδιες είναι και για την περίπτωση που θα κάνει format σε ένα υπολογιστή και θα πρέπει να μεταφέρει τα δεδομένα του υπολογιστή πριν το format στον ίδιο υπολογιστή μετά από την επαναφορά του στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις

 1. Δημιουργία backupαρχείων εφαρμογής
 2. Δημιουργία backupαρχείων add on της...
Read more: Μετεγκατάσταση εφαρμογής από ένα υπολογιστή σε άλλο ή επαναφορά μετά από format

 1. Παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος πχ αλλαγή χρωματισμών, γραμματοσειρών κλπ
 2. Εγκατάσταση νέων αναβαθμίσεων λειτουργικού συστήματος και παραμετροποίηση αυτών όπου χρειάζεται
 3. Εγκατάσταση όλων των εφαρμογών της εταιρείας
 4. Παραμετροποίηση όλων των εφαρμογών της εταιρείας
 5. Backup δεδομένων εφαρμογών σε εξωτερικό δίσκο ή USB
 6. Restore δεδομένων εφαρμογής από εξωτερικό δίσκο...
Read more: Υπηρεσίες που προσφέρει ο τεχνικός πρώτου βαθμού

 

 1. Διαγραφή / διόρθωση χαλασμένων εγγραφών βάσης
 2. Δημιουργία query
 3. Έλεγχος εγγραφών βάσης και επεξεργασία αυτών
 4. Δημιουργία Report
 5. Παραμετροποίηση report
 6. Δημιουργία ODBC Driver
 7. Παραμετροποίηση ODBC Driver
 8. Εγκατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, driverεπικοινωνίας και παραμετροποίηση
 9. Εγκατάσταση ταμειακής μηχανής με driver επικοινωνίας και παραμετροποίηση
Read more: Υπηρεσίες που προσφέρει ο τεχνικός δεύτερου βαθμού

 

 1. Υπηρεσίες που προσφέρει ο τεχνικός τρίτου βαθμού
 2. Ανάλυση εφαρμογής
 3. Δημιουργία και καταγραφή σεναρίων
 4. Σχεδίαση εφαρμογής & βάσεων δεδομένων
 5. Prototyping
 6. Ανάπτυξη εφαρμογής
 7. Προγραμματισμός
 8. Έλεγχος καλής λειτουργίας νέας εφαρμογής με εκτέλεση των σεναρίων
 9. Δημιουργία προγράμματος εγκατάστασης εφαρμογής
 10. Testεφαρμογής εγκατάστασης

 

Απαντώντας στις ερωτήσεις φίλων πελατών που χρησιμοποιούν τα προγράμματα της εταιρείας μας, που λειτουργούν σε περιβάλλον Windows 8, ενημερώνουμε ότι η χρήση τους είναι πλήρως προστατευμένη από ιούς, και επομένως δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα.

Τα Windows 8 περιλαμβάνουν ενσωματωμένη μια ολοκληρωμένη εφαρμογή προστασίας από ιούς που ονομάζεται Windows

Read more: Windows 8 και ασφάλεια: Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε antivirus!
Page 1 of 2